Extraescolars 2022-2023 – 1r trimestre

Benvolgudes famílies. Des de la comissió d’extraescolars de l’AFA, us presentem les propostes d’activitats pel primer trimestre de l’any que ve. Com a novetat, les inscripcions es faran al juny (en comptes del setembre), per permetre a les famílies organitzar amb més antelació les activitats dels infants i també per facilitar el treball de la comissió.
Hem ampliat força l’oferta. Esperem que us agradin

[Cast] Estimadas familias. Desde la comisión de extraescolares del AFA, os presentamos las propuestas de actividades para el primer trimestre del próximo año. Como novedad, las inscripciones se realizarán en junio (en vez de septiembre), para permitir a las familias organizar con más antelación las actividades de los niños y también para facilitar el trabajo de la comisión. Hemos ampliado bastante la oferta. Esperamos que te gusten

Aquí pots veure i descarregar-te el programa complet de les extraescolars pel curs 2022-2023
Aquí puedes ver y descargarte el programa completo de las extraescolares para el curso 2022-2023

FULL D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS – 1r trimestre 22-23
Hoja de inscripción de las actividades Extraescolres- 1º trimstre 22-23
https://forms.gle/7aZoR6zLnKnqP1wg6

CARTELL EXTRAESCOLARS-22-23

L’AFA del Cavall Bernat amb l’educació pública

Educació pública de (més) qualitat!

maig de 2022

El dimecres 11 de maig l’equip docent de Cavall Bernat ha convocat a les famílies per participar en un taller de pancartes a la Rambleta, davant de l’escola, en defensa de l’educació pública. Aquesta acte segueix altres accions de mobilització de l’escola el mes anterior, i també prepara la manifestació del proper dissabte 14 de maig.

Algunes famílies i molts nens i nenes han participat de l’acció, dibuixant pancartes amb lemes com «Lluitem ara pel demà de tothom», «L’educació no es toca», «Més inclusió  = més recursos», «Volem una aula d’acollida» o «Volem la nostra escola més millor».

El professorat de l’escola que ha participat a l’acte ha reivindicat algunes demandes que afecten a la nostra escola en concret, com el fet de no tenir una persona tècnica d’inclusió (tal i com està recollit pel Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu del 2017) que pugui atendre a l’alumnat amb necessitats especials, o el fet de no tenir una aula d’acollida, malgrat que a la nostra escola hi hagi 27 nacionalitats diferents i matrícula viva. 

Entre les famílies i mestres participants al taller de pancartes, també s’ha parlat de demandes que afecten al sistema educatiu públic en general, com el fet que la despesa educativa de Catalunya sigui de 3,6% del PIB de mitjana, molt per sota de la mitjana espanyola (4,2%)  i europea (4,6%), o que la despesa actual sigui igual a la de fa 10 anys, quan la població escolar actualment té 150.000 alumnes més ara en comparació als de fa 10 anys. Segons la Llei d’Educació de Catalunya, ens recordava una mestra, el govern ha de fer esforços progressius per a assolir que la despesa sigui del 6% del PIB. Però aquesta llei es va aprovar al 2009, i encara n’estem lluny!

Per aquests i altres motius, convidem a famílies a participar a la manifestació del proper dissabte 14 de maig a les 12h a pl. Universitat, i demanar junts que l’escola pública tingui més condicions per una escola pública de més qualitat.

[Cast] El miércoles 11 de mayo el equipo docente del Cavall Bernat convocó a las familias para participar en un taller de pancartos en la Rambleta, frente a la escuela, en defensa de la educación pública. Este acto sigue a otras acciones de movilización de la escuela durnte el mes anterior, y también prepara la manifestación del próximo sábado 14 de mayo


Algunas familias y muchos niños y niñas han participado de la acción, dibujando pancartas con lemas como «Luchamos ahora por el mañana de todos», «La educación no se toca», «Más inclusión  = más recursos», «Queremos un aula de ‘acogida» o «Queremos nuestra escuela más mejor».

El profesorado de la escuela que ha participado en el acto ha reivindicado algunas demandas que afectan a nuestra escuela en concreto, como no tener una persona técnica de inclusión (tal y como está recogido por el Decreto de la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo de 2017) que pueda atender al alumnado con necesidades especiales, o el hecho de no tener un aula de acogida, a pesar de que en nuestra escuela haya 27 nacionalidades diferentes y matrícula viva

Entre las familias y maestros participantes en el taller de pancartas, también se ha hablado de demandas que afectan al sistema educativo público en general, como el hecho de que el gasto educativo de Cataluña sea de 3,6% del PIB de media, muy por debajo de la media española (4,2%) y europea (4,6%), o que el gasto actual sea igual al de hace 10 años, cuando la población escolar actualmente tiene 150.000 alumnos más ahora, en comparación con los de hace 10 años . Según la Ley de Educación de Cataluña, nos recordaba una maestra, el gobierno debe realizar esfuerzos progresivos para lograr que el gasto sea del 6% del PIB. Pero esta ley se aprobó en 2009, ¡y todavía estamos lejos!

Por estos y otros motivos, invitamos a las familias a participar en la manifestación del próximo sábado 14 de mayo a las 12h en pl. Universidad, y pedir juntos que la escuela pública tenga más condiciones para ser una escuela pública de mayor calidad.