REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

Objectiu:

L’escola té engegat un projecte de reutilització de llibres en el qual l’AFA col·labora activament. Participar en la reutilització té l’avantatge de comprar menys llibres i, de passada, es col·labora en la protecció del medi ambient.

A qui va dirigit?

Aquests llibres els fa servir l’alumnat de primària (de primer a sisè). A l’etapa infantil no es fan servir llibres. Cal dir que l’escola té l’objectiu de deixar d’usar llibres de text en un futur.

Què s’hi fa??

Reutilitzar llibres. Existeixen tres categories de llibres:

Llibres de compra: Són aquells llibres dels quals tan sols se’n pot fer un sol ús ja que l’alumnat hi escriu. És el cas, per exemple, dels quadernets de matemàtiques o del workbook d’anglès.

Llibres de socialització: són els llibres que compra l’escola i que l’alumnat pot fer servir durant el curs.

Llibres de reutilització: són aquells llibres que compren les famílies i que es poden aprofitar d’un any per l’altre. Són els llibres pels quals el projecte té més raó de ser ja que és on s’aconsegueix més estalvi per les famílies. Important!! Per a poder aprofitar els llibres cal que l’alumnat els cuidi  molt bé  durant tot el curs.

Quan??

A finals de maig o principis de juny, l’AFA passa una circular a totes les famílies de primària. En aquesta circular s’hi detalla la relació de llibres que calen per al curs vinent dels seus  infants i hi ha un termini per a fer el pagament dels llibres que acostuma a ser mitjans de juny. S’entén que les famílies que no fan el pagament no volen participar en el projecte aquell curs.

Durant l’última setmana de curs,  els tutors/es de cada classe s’encarreguen de recopilar tots els llibres de l’alumnat que participa en el projecte de reutilització.

A finals de juny o principis de juliol, l’AFA compra els llibres de l’alumnat que participa en la reutilització.

A finals de juliol o principis de setembre, l’AFA elabora els lots de llibres per a cada alumne/a ajuntant els llibres nous, els llibres de reutilització i els de socialització.

Els primers dies d’escola estan fets els lots de llibres i a punt d’entregar a cada alumne/a dins una bossa.

Contacte: Ximena Rojas, Marc Dalmau, Cécile Barbeito.