L’any 2018 l’AFA va demanar 3 Subvencions a l’ajuntament de Barcelona que ens van aprovar:

1. AMPA per a Tothom

2. Fem Comunitat a l’escola

3. ParticipAcció Intercultural

AMPA per a Tothom

C) Educació a) Suport al foment de l’activitat de les AMPA

El projecte pretén eixamplar l’abast de les principals activitats de l’AMPA a tots els infants i a totes les families.

Aquestes activitats organitzades per l’AMPA són essencialment: les activitats extraescolars, la reutilització dels llibres de text utilitzats a l’aula, i el casa d’estiu. A més a més, també es proposa becar a l’alumnat que, per motius de la vulnerabilitat econòmica de les seves famílies, no es puguin permetre participar en algunes activitats escolars, com les colònies que s’organitzen cada dos cursos.

Fem Comunitat a l’escola

Q.a. Temps i economia de les cures. Fomentar, facilitar i promoure accions per a la conciliació del temps de cura, familiar, laboral, personal i social

L’Associació de Familiars d’Alumnes de l’Escola Cavall Bernat vol començar un procés de coordinació entre les famílies de l’escola

per generar un xarxa de confiança i suport mutu que ajudi a compartir les tasques i els temps de cura dels infants i que, d’aquesta manera, ajudi a les famílies a disposar de temps per dedicar a altres tasques, com ara la formació, el treball remunerat, l’autocura o l’oci. A més a més, dels serveis de monitoratge i cura dels infants, la xarxa també preveu oferir activitats de sensibilització, formació i acompanyament psicosocial per a les famílies de l’escola.

Les principals activitats del projecte seran: 1) Consolidació de la xarxes de cures; 2) Diagnosis sobre les necessitats de cures de les famílies de l’escola; 3) Activitats de sensibilització per a les famílies i equip docent de l’escola; 4) Activitats d’apoderament i acompanyament psicosocial per a les mares i àvies de l’escola; 5) Beques a les famílies per a les activitats extraescolars; 6) Establir unes xarxes de contactes al barri i a la ciutat per millorar els serveis de la xarxa de cures.

ParticipAcció Intercultural

X) PROMOCIÓ DE LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL I SUPORT A LA DIVERSITAT a) Incorporació de la perspectiva intercultural en accions específiques en l’àmbit de la formació i l’educació durant l’any 2018

ParticipAcció Intercultural, és una proposta vinculada a l’AMPA Cavall Bernat, sobre Igualtat i Diversitat que pretén sensibilitzar contra les discriminacions per motius de diversitat ètnica i cultural, funcional i de sexe-gènere.

Volem aprofitar la riquesa de la diversitat de la nostra escola, amb més del 80% de població migrant, amb una majoria de famílies pakistaneses, marroquines, llatines, i d’altres orígens intercomunitaris (França, …) País Basc… per dissenyar juntes accions que contribueixin a sensibilitzar sobre la igualtat de drets i la no discriminació, especialment, de les persones de contexts culturals diversos però sense oblidar altres discriminacions per raó de gènere, classe o funcionalitat, per exemple.

Amb el present projecte, volem fonamentalment dues coses:

 • –  Augmentar la participació de les famílies d’orígens diversos de l’escola en les activitats, accions i celebracions que
  organitzem des de l’AMPA fora d’horari escolar, per tal de continuar establint relacions actives i de col·laboració entre persones que habitualment no tindríem relació però que al unir-nos un aspecte comú clau: la salut i el benestar de les nostres filles i fils i la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben, treballem plegades i ens enriquim amb les diferents aportacions i experiències.
 • –  Però també desitgem contribuir a la sensibilització de la població en general per lluitar contra el racisme i els rumors que discriminen, en especial els que recauen sobre les dones, que permetin garantir la igualtat de drets i oportunitats de les persones migrades i una millor convivència per a totes i tots.
  El projecte a la pràctica implica el treball col·laboratiu i en xarxa de les famílies diverses de l’escola Cavall Bernat, en vàries accions i celebracions a l’escola durant el 2018 previ sondeig en profunditat de les necessitats i desitjos.

 • A continuació descrivim breument les Accions i Festes, tenint en compte que, continuarem amb les entrevistes i les reunions per concretar els detalls, i per tant, aquestes, poden veure’s modificades en alguns detalls que acordem finalment entre totes:

  . Diàlegs: Entrevistes personalitzades a mares i pares a les entrades i sortides de les nenes i nens de l’escola: entrevistes “informals” però íntimes i profundes, per continuar coneixent-nos i incorporant sòcies participants actives a l’AMPA.
  Trobades espontànies a les sortides on intercanviem i ens coneixem de manera fluïda mentre els infants juguen i berenen.

  . Assemblees generals, bisetmanals i de les comissions de l’AMPA. L’AMPA es reuneix cada dues setmanes però desprès estan les assemblees generals on arriba molta més gent per decidir temes importants. I també les reunions de les diferents comissions.

. Vaga feminista intercultural 8 de març: Creació col·lectiva d’un mural sobre el Dia internacional de les dones “Sense les dones i la seva energia aquesta societat no funcionaria” amb infants i famílies. Explicació de perquè es commemora el 8 de març.

. Celebració de la Primavera, Festa dels Colors: Aprofitant que arriba la primavera, organitzarem una festa plena de colors i olors. Volem convidar a les famílies a portar un objecte: instrument, aliment, perfum, joguina, material amb una olor típica del seu país d’origen. Exemples: henna, palo santo, pastís, etc.

. Festa final de curs, Berenar Intercultural: 20 de juny Día Internacional del Refugiat. volem celebrar una gran festa petit(es) i grans on aprofitem per teixir llaços, divertir-nos, gaudir intergeneracionalment, compartir receptes, anècdotes,… Cada família porta un plat típic del seu país d’origen. Posem música de diferents llocs per ballar. Fem jocs cooperatius e interculturals adreçats a els infants i les famílies

. Tallers de mares (i pares): durant el 2018 volem realitzar tallers dinamitzats per les pròpies mares adreçats a les pròpies mares (i pares, però generalment són mares les que es mobilitzen més, a més de que és interessant tenir propostes No mixtes per respectar i aconseguir la participació d’algunes que d’altre manera no arribarien, no ho farien).

 •           ●  Taller de Dansa del ventre: Laila
 • ●  Taller de fotografia i identitats adreçats a dones
 • ●  Taller de Henna
 • . Acció contra les violències masclistes: En el context del 25 de Novembre, Dia internacional contra la violència cap a les dones volem proposar un contacontes coeducatiu adreçat a totes les famílies per poder reflexionar juntes de quina manera creiem que ens influència ser nenes i dones i també homes i nens en societats patriarcals i racistes.

 • . Festa del 1er trimestre escolar/ Nadal/ Dia Migrant:
  cap al 18 de desembre coincidint amb el Dia Internacional del Migrant, organitzem una festa amb expressions artístiques de diferents països, interpretades per les mateixes famílies: belgues, marroquines, llatines, pakistaneses, índies, catalanes, basques, etc.